Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS NgọcLâm

Xã NgọcLâm, Mỹ Hào, Hưng Yên
02213943589
c2ngoclammh.hungyen@moet.edu.vn